Talati Practice MCQ Part - 4
નીચેનામાંથી ક્યાં સમાસ એકપદપ્રધાન નથી ?

મધ્યમપદલોપી
દ્વંદ્વ
ઉપપદ
કર્મધારય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
‘પાનના બીડા’ કોની કૃતિ છે ?

જ્યોતીન્દ્ર દવે
પ્રહલાદ પારેખ
ઈશ્વર પેટલીકર
મનુભાઈ પંચોળી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
નેહાબહેન રૂ.6000, 1 વર્ષ માટે 7%ના દરે લે છે. તો 1 વર્ષના અંતે તેણે કુલ કેટલી રકમ ચૂકવવી પડે ?

6530
6425
6245
6420

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP