Talati Practice MCQ Part - 4
નીચેના પૈકી શુદ્ધ વાક્ય જણાવો.

રાજા, રાણીને કુંવર બધાં સારા છે
રાજા, રાણીને કુંવર બધા સારા છે.
રાજાને રાણી સારા છે.
રાણીને રાજા સારા છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
પ્રમોદરાય ભીંત સામું જોઈ રહ્યા – કર્મણિપ્રયોગ કરો.

પ્રમોદરાય ભીંત સામું જોઈ રહે છે.
પ્રમોદરાયથી ભીંત સામું જોઈ રહેવાય
પ્રમોદરાયથી ભીંત સામે જોઈ રહેવાશ
પ્રમોદરાયથી ભીંત સામે જોઈ રહેવાયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
એક રકમ સાદા વ્યાજે 3 વર્ષમાં 2286 રૂા. તથા 4 વર્ષમાં 2448 રૂા. થાય છે. વ્યાજનો વાર્ષિક દર(%)માં કેટલો થાય ?

9%
8%
10%
11%

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP