Talati Practice MCQ Part - 4
પંચાયતીરાજના પિતા તરીકે કોણ ઓળખાય છે ?

લોર્ડ કેનિગ
લોર્ડ મેયો
લોર્ડ રિપન
લોર્ડ કોર્ન્વોલીસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
સંધી છોડો :– પ્રજ્જવલિત

પ્રજ્ + વલીત
પ્ર + ઉત્ + જવલિત
પ્ર + જ્જ્ + વલિત
પ્રજ્જ્ + વલિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
નીચે જણાવેલ પંક્તિ ક્યાં સર્જકની છે તે જણાવો
“પાર્થને કહો ચડાવે બાણ હવે યુદ્ધ એ જ કલ્યાણ”

નર્મદા
ન્હાનાલાલ
પ્રીતમદાસ
રાજેન્દ્રશાહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
વિશ્વની સૌપ્રથમ પોસ્ટ ઓફિસની સ્થાપના ક્યાં થઈ હતી ?

થાઈલેન્ડ
પાકિસ્તાન
જાપાન
ભારત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
જોગીડાની ગફા કયા જિલ્લામાં આવેલ છે ?

ગીર સોમનાથ
સાબરકાંઠા
મહેસાણા
જૂનાગઢ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP