કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં કયા ગુજરાતના વ્યક્તિની ઇન્સ્ટિટયૂટ ઓફ ટાઉન પ્લાનર્સ ઇન્ડિયાના નેશનલ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી ?

શ્રી એચ. એલ. શાહ
શ્રી એન. કે. પટેલ
શ્રી બી. એમ. પટેલ
શ્રી એચ.કે. મેવાડા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
ચો-કલોંગ શબ્દએ તાઈ અહોમ લોકોના સંદર્ભમાં શેનું સૂચન કરે છે ?

પરંપરાગત ખેતી
સામાજિક વ્યવસ્થા
વૈવાહિક વિધિ
પરંપરાગત વ્યવસાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
DRIP -2 પ્રોજેક્ટનો અમલ કયા વર્ષ દરમિયાન કરવામાં આવશે ?

વર્ષ 2022થી 2025 વચ્ચે
વર્ષ 2020થી 2028 વચ્ચે
વર્ષ 2020થી 2030 વચ્ચે
વર્ષ 2020થી 2025 વચ્ચે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
ભારતમાં સ્થપાયેલી આયુર્વેદ ક્ષેત્રેની અગ્રણી શિક્ષણ સંસ્થા ITRA ભારતના કયા શહેરમાં આવેલી છે ?

બેંગાલુરુ
અમદાવાદ
પુણે
જામનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP