કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'PRAGATI'નું પૂરું નામ જણાવો ?

Pro-Active Government and Time Investigation
Pro-Active Governance and Time to time Investigation
Pro-Active Government and Timely Implementation
Pro-Active Governance and Timely Implementation

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના (PM-JAY) અંતર્ગત દર વર્ષે કુટુંબદીઠ કેટલા રૂપિયાનું આરોગ્ય કવચ પુરું પાડવામાં આવે છે ?

5 લાખ
2 લાખ
3 લાખ
4 લાખ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP