Talati Practice MCQ Part - 5
“હું નૃત્ય શીખું છું." વાક્યને પુનઃપ્રેરક રચનામાં ફેરવો.

મારી મમ્મી શ્રીમતી ઈલાક્ષી ઠાકોર પાસે મને નૃત્ય શીખવાડે છે
શ્રીમતી ઈલાક્ષી ઠાકોર મને નૃત્ય શીખવે છે.
મારાથી નૃત્ય શીખવાડાય છે.
હું નૃત્ય શીખવાડું છું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 5
એવી કઈ સંખ્યા છે જેને બે વાર ગુણવાથી, જેનો વર્ગ કરવાથી, જેનો ઘન કરવાથી અને તે સંખ્યા વડે જ ભાગવા છતાં પરિણામ તે જ સંખ્યા આવે ?

-1
1
2
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 5
એક પરીક્ષામાં પરીક્ષાર્થીને પાસ થવા માટે 30% ગુણની જરૂર રહે છે. તે 140 ગુણ મેળવે છે અને 40 ગુણથી 86. એક પરિક્ષામાં પરિક્ષાર્થીને પાસ થવા માટે 30% ગુણની નાપાસ જાહેર થાય છે તો તે પરિક્ષાના કુલ ગુણ કેટલા હશે ?

420 ગુણ
720 ગુણ
500 ગુણ
600 ગુણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 5
ભારતના એટર્ની જનરલનો કાર્યકાળ શું હોય છે ?

2 વર્ષ
રાષ્ટ્રપતિની ઈચ્છા હોય ત્યાં સુધી
5 વર્ષ
3 વર્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP