કમ્પ્યુટર (Computer)
પાવર પોઈન્ટમાં ચાર્ટની સુવિધા કયા મેનુમાં હોય છે ?

ઇન્સર્ટ
આમાંથી એક પણ નહિ
ફોર્મેટ
ફાઈલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઇ-મેલ એડ્રેસની શરૂઆત કોના વડે કરવામાં આવે છે ?

યુઝરનેમ
સર્વિસ પ્રોવાઇડર
હોસ્ટ નેમ
@

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
વેબસાઈટના પ્રથમ પેજને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

રૂટપેજ
હોમપેજ
માસ્ટરપેજ
વેબપેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP