ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નવ કરશો કોઈ શોક રસિકડા, નવ કરશો કોઈ શોક. - રેખાંકિત પદનો વ્યાકરણી મોભો જણાવો.

સંખ્યાવાચક વિશેષણ
નિષેધવાચક ક્રિયાવિશેષણ
ક્રમવાચક વિશેષણ
હકારવાચક ક્રિયાવિશેષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કઈ કહેવતનો અર્થ છે કે થોડું થોડું કરતાં ભારે કામ પાર પડે ?

સંપ ત્યાં જંપ
ઝાઝા હાથ રળિયામણા
એક હાથે તાળી ન પડે
કાંકરે કાંકરે પાળ બંધાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP