કમ્પ્યુટર (Computer)
અત્યંત વધારે અંતરમાં આવેલા કોમ્યુટરોને જોડતા નેટવર્કને શું કહેવામાં આવે છે ?

વાઈડ એરિયા નેટવર્ક
લોકર એરિયા નેટવર્ક
મેટ્રોપોલીટન એરિયા નેટવર્ક
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ટેલિફોન લાઈન એ શેનું ઉદાહરણ છે ?

એક માર્ગી સંચાર
દ્વિમાર્ગી સંચાર
આમાંથી એક પણ નહિ
અર્ધ માર્ગી સંચાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નોટપેડ કયા પ્રકારનો પ્રોગ્રામ છે ?

ડીટીપી
યુટીલીટી
ડેટાબેઝ
સિસ્ટમ સોફટવેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP