કમ્પ્યુટર (Computer)
અત્યંત વધારે અંતરમાં આવેલા કોમ્યુટરોને જોડતા નેટવર્કને શું કહેવામાં આવે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
લોકર એરિયા નેટવર્ક
મેટ્રોપોલીટન એરિયા નેટવર્ક
વાઈડ એરિયા નેટવર્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઈબર ઓપ્ટિક વાયરમાં ડેટાનું વહન કયા સ્વરૂપે થાય છે ?

પ્રકાશ
વિદ્યુત
આમાંથી એક પણ નહિ
તરંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
IME શું છે ?

ઈનપુટ મેથડ ઓડિટર
ઇન્ટ્રા કોમ્પ્યુટર મશીન એક્ઝિક્યુશન
ઇન્ટરનેશનલ મશીન એક્ઝિક્યુશન
ઈનપુટ મેથડસ ઓફ એડીટીંગક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસનું બટન દબાવી રાખી ખસેડવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે ?

ડ્રોપિંગ
ડ્રેગિંગ
પોઈન્ટિંગ
પિનીન્ગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP