કમ્પ્યુટર (Computer)
અત્યંત વધારે અંતરમાં આવેલા કોમ્યુટરોને જોડતા નેટવર્કને શું કહેવામાં આવે છે ?

મેટ્રોપોલીટન એરિયા નેટવર્ક
લોકર એરિયા નેટવર્ક
વાઈડ એરિયા નેટવર્ક
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP