કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા સાધનની મદદથી એક નેટવર્કમાંથી બીજા નેટવર્કમાં માહિતીઓને અનુવાદિત કરી શકાય છે ?

ઈન્ટરનેટ
સાદું નેટવર્ક
રાઉટર
મશીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
પ્રિન્ટીંગ માટે ટાઈપ સેટિંગ કરવા માટે કેટલા પેજ થશે તેવો અંદાજ કાઢવાની ગણતરીની પ્રક્રિયાને ___ કહે છે.

એસ્ટીમેટિંગ
કોસ્ટીંગ
કાસ્ટિંગ ઓફ
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP