કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા સાધનની મદદથી એક નેટવર્કમાંથી બીજા નેટવર્કમાં માહિતીઓને અનુવાદિત કરી શકાય છે ?

સાદું નેટવર્ક
મશીન
રાઉટર
ઈન્ટરનેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
તમે માઉસનું સેટિંગ કયાંથી બદલી શકો છો ?

Hardware setting
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Control Panel > mouse
Setting> mouse

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં માઉસને ઈચ્છિત જગ્યા પર લઈ જવાની ક્રિયાને શું કહે છે ?

ક્લિક
ડ્રેગિંગ
પોઈન્ટિંગ
ડબલ ક્લિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP