કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્કથી જોડાયેલ બધા કપ્યુટરને શું કહેવામાં આવે છે ?

વર્કીગ સ્ટેશન
વર્ક સ્ટેશન
આમાંથી એક પણ નહિ
વર્કીગ નેટવર્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં ગ્રાફીક ઈમેજને ડિજિટલ સ્વરૂપે રૂપાંતરીત કરવા માટે વપરાતા ઈલેકટ્રોનીક સાધનને ___ કહે છે.

ટાઈપ રાઈટર
પ્રિન્ટર
સ્કેનર
ઈમેજ સેટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP