કમ્પ્યુટર (Computer)
એક્સેલની સ્કીનની સૌથી ઉપરના ભાગમાં બ્લુ કલરની જે લાઈન જોવા મળે છે તે ક્યાં નામથી ઓળખાય છે ?

મેનુબાર
ટુલબાર
સ્ટેટ્સ બાર
ટાઇટલ બાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ATM સ્વાઈપ મશીનમાં કયું કી બોર્ડ હોય છે ?

આલ્ફાન્યૂમેરિક
પીનપેડ
ન્યુમેરિક
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન મેનેજર કયું ?

એમ.એસ. એક્સેસ
ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર
એમ.એસ. ઓર્ગેનાઇઝેશન
એમ.એસ. આઉટલુક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP