કમ્પ્યુટર (Computer)
ડેસ્કટોપ ઉપર ચિત્રને મૂકવું હોય ત્યારે કયો પ્રોગ્રામ પસંદ કરવો પડે છે ?

કંટ્રોલ પ્રોપર્ટી
ડિસ્પ્લે પ્રોપર્ટી
મોનીટર
સીસ્ટમ પ્રોપર્ટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં બનાવેલ (IC) ચિપ્સ શાની બનેલી હોય છે ?

સિલિકા ક્રોમ
ક્રોમિયમ
સિલીકોન
ઈલેકટ્રોન એકિસડેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP