કમ્પ્યુટર (Computer)
ટેલિફોન લાઈન એ શેનું ઉદાહરણ છે ?

એક માર્ગી સંચાર
આમાંથી એક પણ નહિ
અર્ધ માર્ગી સંચાર
દ્વિમાર્ગી સંચાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નોટપેડ કયા પ્રકારનો પ્રોગ્રામ છે ?

ડીટીપી
યુટીલીટી
સિસ્ટમ સોફટવેર
ડેટાબેઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
USB નું પૂરું નામ જણાવો.

યુનિક સિસ્ટમ બસ
યુનિટેડ સ્ટેટ બિઝનેસ
એકપણ નહિ
યુનિવર્સલ સીરીયલ બસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઈનપુટ ડિવાઈસ તરીકે કોનો સમાવેશ કરી શકાય ?

પ્રિન્ટર
પ્રોજેકટર
ટ્રેક બોલ
મોનિટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP