કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં શું પહેલેથી જ તૈયાર કરેલી સ્લાઈડનો સમૂહ છે ?

ડિઝાઈન ટેમપ્લેટ
કન્ટેન્ટ ટેમપ્લેટ
બ્લેન્ક ટેબ્લેટ
ટેસ્ટ ટેબ્લેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PDF શું છે ?

પ્રિવેન્ટેડ ડિજીટલ ફોર્મેટ
પ્રિવેન્શન ઓફ ડિજીટલ ફાઈલ
પોર્ટેબલ ડોક્યુમેન્ટ ફોર્મેટ
પ્રોટેક્ટેડ ડોક્યુમેન્ટસ ફાઇલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રકારના નેટવર્ક ટોપોલોજીમાં બે કોમ્યુટર સાથે બંધ લૂપ તરીકે જોડાયેલા હોય છે ?

બસાટ્રી
મેશા
આમાંથી એક પણ નહિ
રીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઘણી વ્યકિતઓ પોતાના શોખ અને રસના વિષયો અંગે વિચારો વ્યકત કરવા માટે વ્યકિતગત વેબસાઈટસ ધરાવતા હોય છે તે કયા નામથી જાણીતું છે ?

આર્ટીકલ્સ
વેબ બ્લોગ્સ
પર્સનલ ઈન્ફર્મેશન
પર્સનલ વેબ હોસ્ટીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP