કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા તાજેતરમાં કરવામાં આવેલ જાહેરાત અનુસાર સેન્ટ્રલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્લીયરન્સ સેલ કયા સુધીમાં શરૂ કરવામાં આવશે ?

માર્ચ 2024
એપ્રિલ 2022
એપ્રિલ 2023
એપ્રિલ 2021

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
નેશનલ કાઉન્સિલ ફોર ટ્રાન્સજેન્ડર પર્સન્સના અધ્યક્ષ કોણ હોય છે ?

રાષ્ટ્રપતિ માનવાધિકાર આયોગના અધ્યક્ષ
સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા પ્રધાન
નીતિ આયોગના સભ્ય
રાષ્ટ્રપતિ નક્કી કરે તે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP