કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં લદાખના ત્સો કાર વેટલેન્ડ કોમ્પલેક્ષને રામસર સાઇટનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો, તે લદાખની ___ અને ભારતની ___ રામસર સાઈટ છે.

પહેલી, 41મી
પહેલી, 42મી
બીજી, 41મી
બીજી, 42મી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં કયા ટાઈગર રિઝર્વને છેલ્લા 4 વર્ષમાં વાઘની વસતી બેગણી કરવા બદલ પ્રથમ TX2 આંતરરાષ્ટ્રીય એવોર્ડ એનાયત કરાયો ?

કાઝીરંગા ટાઈગર રિઝર્વ
પીલીભીત ટાઈગર રિઝર્વ
પલામુ ટાઈગર રિઝર્વ
દમ્ફા ટાઈગર રિઝર્વ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP