કરંટ અફેર્સ ફેબ્રુઆરી 2023 (Current Affairs February 2023)
રાષ્ટ્રીય પ્રોટીન દિવસ (National Protein Day) ક્યારે મનાવાય છે ?

27 ફેબ્રુઆરી
28 ફેબ્રુઆરી
26 ફેબ્રુઆરી
25 ફેબ્રુઆરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ફેબ્રુઆરી 2023 (Current Affairs February 2023)
નીચેના વિધાનો પૈકી સાચું/સાચા વિધાન/વિધાનો પસંદ કરો.

એક પણ નહીં
રાજા રામમોહન રાય રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર પ્રેસ કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા દર વર્ષે પ્રદાન કરવામાં આવે છે.
વર્ષ 2023નો રાજા રામમોહન રાય રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર પત્રકાર એ.બી.કે. પ્રસાદને એનાયત કરવામાં આવ્યો.
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ફેબ્રુઆરી 2023 (Current Affairs February 2023)
આંતરરાષ્ટ્રીય એપીલેપ્સી દિવસ ક્યારે મનાવાય છે ?

13 ફેબ્રુઆરી
14 ફેબ્રુઆરી
16 ફેબ્રુઆરી
15 ફેબ્રુઆરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ફેબ્રુઆરી 2023 (Current Affairs February 2023)
નીતિ આયોગના CEO તરીકે કોની નિયુક્તિ કરવામાં આવી ?

પરમેશ્વરન ઐય્યર
બી.વી.આર. સુબ્રમણ્યમ
ડૉ.વી.કે.પૌલ
પ્રો.રમેશચંદ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP