કરંટ અફેર્સ એપ્રિલ 2023 (Current Affairs April 2023)
તાજેતરમાં ક્યા રાજ્યે A-HELP (Accredited Agent for Health and Extension of livestock Production) પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યો ?

રાજસ્થાન
ઉત્તરાખંડ
મહારાષ્ટ્ર
હિમાચલ પ્રદેશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP