ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીચેના પૈકી કઈ જોડી યોગ્ય રીતે જોડાયેલી નથી ?

પીળી ક્રાંતિ : ફળ અને ફૂલ
સપ્તરંગી ક્રાંતિ : કૃષિ અને બાગાયત
શ્વેત ક્રાંતિ : દૂધ અને દૂધની બનાવટો
નીલ ક્રાંતિ : માછલી અને દરિયાઇ ખોરાક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
કરમુકત આવકમાં નીચે પૈકી શાનો સમાવેશ થતો નથી ?

જીવન વીમા પોલિસી
કૃષિની આવક
વચગાળાની રાહત
વાહનભથ્થું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP