ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
કયા પ્રકારની બેરોજગારીમાં શ્રમની સીમાંત ઉત્પાદકતા શૂન્ય હોય છે ?

ઘર્ષણ યુક્ત બેરોજગારી
છુપી બેરોજગારી
માળખાકીય બેરોજગારી
ચક્રીય બેરોજગારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ભારતીય સ્ટેટ બેન્કની રચના કઈ સમિતિની ભલામણ હેઠળ કરવામાં આવી હતી ?

એમ. એલ. દાંતવાલા સમિતિ
નરસિંહમ સમિતિ
એ.ડી. ગોરવાલા સમિતિ
વૈધનાથ સમિતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ભારતમાં ફુગાવાનું માપ શું છે ?

જથ્થાબંધભાવાંક (WPI)
ગ્રાહકભાવાંક (WPI)
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ઉત્પાદકભાવાંક (WPI)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP