કરંટ અફેર્સ એપ્રિલ 2023 (Current Affairs April 2023)
ટ્રાઈબલ કો-ઓપરેટિવ માર્કેટિંગ ડેવલપમેન્ટ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (TRIFED)નું ગઠન ક્યારે કરાયું હતું ?

વર્ષ 1975
વર્ષ 1985
વર્ષ 1987
વર્ષ 1991

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP