કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં કયા મંત્રાલય/ સંસ્થા/ સંગઠને સમુદ્રી ડેટા મેનેજમેન્ટ માટેની પ્રથમ વેબ બેઝડ એપ્લિકેશન 'ડિજિટલ ઓશન' લૉન્ચ કરી ?

ઇન્ડિયન નેશનલ સેન્ટર ફોર ઓશન ઇન્ફોર્મેટિક્સ સર્વિસીસ (INCOIS)
પોર્ટ્સ, શીપીંગ અને વોટરબેઝ મંત્રાલય
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગ
જળ શક્તિ મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
નવા સંસદ ભવનની ડિઝાઇન તૈયાર કરનાર કંપની HCP મેનેજમેન્ટ ગુજરાતના કયા શહેર સાથે સંકળાયેલ છે ?

રાજકોટ
વડોદરા
અમદાવાદ
ગાંધીનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
સખારોવ પ્રાઈઝ અંગે સત્ય કથન/કથનો પસંદ કરો.
કથન-i : સખારોવ પ્રાઈઝ યુરોપિયન પાર્લામેન્ટ દ્વારા એનાયત કરવામાં આવે છે.
કથન-ii : 2020નો સખારોવ પ્રાઈઝ બેલારૂસના વિરોધ પક્ષને એનાયત કરવામાં આવ્યું.

માત્ર - i
માત્ર - ii
એક પણ નહીં
i & ii બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP