ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ભારત સરકાર દ્વારા પ્રાયોજિત નેશનલ મેન્યુફેક્ચરિંગ કોમ્પિટીટીવનેસ પ્રોગ્રામ કોને સંબંધિત છે ?

મોટા ઉદ્યોગો
લઘુ, નાના અને મધ્યમ કક્ષાના ઉદ્યોગો
મધ્યમ કક્ષાના ઉદ્યોગ
લઘુ ઉદ્યોગો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP