ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
અગાઉના સમયમાં અમદાવાદ શહેર ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ માટે પ્રચલિત હતું. આ કારણથી તેને કયા નામે ઓળખવામાં આવતું હતું ?

ભારતનું કર્ણાવટી
ભારતનું માન્ચેસ્ટર
ભારતનું ટેક્સાસ
ભારતનું હેરિટેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
ગુજરાતના કયા ગામ અને જિલ્લામાંથી જીરૂ અને ઈસબગુલ સમગ્ર ભારતમાં અને પરદેશમાં મોકલવામાં આવે છે ?

પાલનપુર (બનાસકાંઠા)
ખંભાત (ખેડા)
હિંમતનગર (સાબરકાંઠા)
ઊંઝા (મહેસાણા)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP