ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
રૂપક અલંકારનું ઉદાહરણ શોધીને લખો.

વાગે છે રે વાગે છે રે વૃંદાવન મોરલી વાગે છે
ફુલના જાણે શોભે ગાલિયા
ઊંઘતાને પાયે પગની જેલ
હાંફી ગયેલા શ્વાસના પગને તપાસીએ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
તું અહી શું લઈને આવેલો ? વાક્યમાં લીટી દોરેલ શબ્દ કયા પ્રકારનું સર્વનામ છે.

અનિશ્ચયવાચક
પ્રશ્નવાચક
દર્શક
સાપેક્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP