ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કયા શબ્દની બંને જોડણી માન્ય નથી.

લિપિ-લિપી
તરબૂચ-તડબૂચ
વ્યથિત-વ્યથીત
વસ્તી-વસતિ-વસતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP