જાહેર વહીવટ (Public Administration)
સ્થાનિક સરકાર અથવા ગ્રામીણ સ્થાનિક સરકારના સંદર્ભમાં '3F' ની વિભાવનાનો અર્થ શું છે ?

ફંડિંગ, ફંકશન્સ અને ફીડબેક
ફંકશનીગ, ફાસ્ટ અને ફેડ્સ
ફંડ્સ, ફંકશન્સ અને ફંકશનરીઝ
ફોર્સીસ, ફીડબેક અને ફંડિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જાહેર વહીવટ (Public Administration)
વડાપ્રધાનનો લોકપ્રશાસનમાં શ્રેષ્ઠતાનો પુરસ્કાર નીચેના પૈકી ભારત સરકારનું કયું મંત્રાલય / સંસ્થા સંભાળે છે ?

ગૃહ મંત્રાલય
વડાપ્રધાન કાર્યાલય (પી.એમ.ઓ)
કર્મચારીગણ, લોક ફરિયાદ અને પેન્શન મંત્રાલય
પ્રધાનમંડળ સચિવાલય (કેબિનેટ સેક્રેટ્રીએટ)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જાહેર વહીવટ (Public Administration)
ધ્યેયલક્ષી સંચાલનમાં ઉપરી અધિકારી અને સહકાર્યકર કેવી રીતે કાર્ય કરે છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
સ્વતંત્રપણે
સંયુક્તપણે
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP