સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઉપાડ પર વ્યાજ રૂ. 5,000 છે. હિસાબી સમીકરણ પર આ વ્યવહારની શું અસર થશે ?

મિલકતમાં વધારો તથા જવાબદારીમાં વધારો
મૂડીમાં વધારો તથા ઘટાડો
જવાબદારીમાં વધારો તથા ઘટાડો
મિલકતમાં વધારો તથા ઘટાડો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એક પેઢી એક યંત્ર ₹ 2,50,000 ની કિંમતે ખરીદવા માંગે છે તેના રોકડ પ્રવાહ પ્રથમ ત્રણ વર્ષ માટે અનુક્રમે આ પ્રમાણે છે : ₹ 1,00,000, ₹ 1,50,000 અને ₹ 1,00,000 તેનો વટાવનો દર 10% છે અને વટાવ પરિબળ ત્રણ વર્ષ માટે અનુક્રમે 0.9091, 0.8265 અને 0.7513 છે તો તેનું ચોખ્ખું વર્તમાન મૂલ્ય કેટલું હશે ?

40,015
20,000
-40,000
-40,075

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી ___ એ કૃત્રિમ વ્યક્તિ છે.

નડિયાદ નગરપાલિકા
ગુજરાત યુનિવર્સિટી
અમિતાભ બચ્ચન
સુરેશ પટેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ચોખ્ખી મિલ્કતો ÷ ઈક્વિટી શેરની કુલ સંખ્યા = ___

શેરની ઉપજ કિંમત
શેરની બાહ્ય કિંમત
શેરની દાર્શનિક કિંમત
શેરની આંતરિક કિંમત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP