વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારતીય મૂળની પ્રથમ અવકાશયાત્રી મહિલા કોણ છે ?

બચેન્દ્રી પાલ
કલ્પના ચાવલા
સુનિતા વિલિયમ્સ
આમાંથી કોઈ પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
એરિજ ટેલિસ્કોપ વિશે ખરાં વિધાનો ચકાસો.

તે એક રેડિયો ટેલિસ્કોપ છે.
એરિજની સ્થાપના નૈનિતાલના દેવસ્થળ નજીક સ્થાપવામાં આવ્યું છે.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP