વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
વિખંડન દરમ્યાન તૂટતા ન્યુટ્રોનની ગતિને ધીમી પાડવા માટે પરમાણુ સંયંત્રો (ભઠ્ઠી)માં નીચે પૈકી કયા રસાયણો ઉપયોગમાં લઈ શકાય નહી.

બેરિલિયમ
હલકું પાણી (light water)
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ગ્રેફાઈટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
'અટીરા' ક્યા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલ છે ?

ટેલિકોમ્યુનિકેશન
ટેક્સટાઈલ
વોટર હાર્વેસ્ટિંગ
પેટ્રોલિયમ રિફાઈનરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
કેન્દ્રીય વિદ્યુત પ્રાધિકરણ અંગે સાયા વિધાનો પસંદ કરો.
i) કાયદાકીય પ્રાધિકરણ છે
ii) દેશભરના વિદ્યુતીકરણ કાર્યક્રમની દેખરેખની જવાબદારી આ પ્રાધિકરણની છે.
iii) વિદ્યુત ખાધ અંગેના અહેવાલો રજુ કરે છે.

i, ii & iii
i & ii
i & iii
ii & iii

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ઈન્ટરનેશનલ ફ્લિટ રિવ્યુ, 2016માં ભારતના શસસ્ત્ર સેનાના પ્રમુખ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખરજી ક્યા યુદ્ધ જહાજમાં સવાર થયા હતા ?

INS સુમિત્રા
INS વિરાટ
INS હદેઈ
INS વિક્રમાદિત્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP