વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
સર્વે ઓફ ઈન્ડિયા સંસ્થા કયા મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે ?

ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સ્પેસ
હ્યુમન રિસોર્સ ડેવલપમેન્ટ મંત્રાલય
સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ
માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
નીચે પૈકી કયા ભારતીય વૈજ્ઞાનીઓએ સામાન્ય તાપમાને કોઈપણ પાવર કે રસાયણના ઉપયોગ વિના પાણી આધારિત હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિક સેલમાંથી વીજળી ઉત્પન્ન કરી ?

ડૉ. આર.કે કોટનાલા
ડૉ.એસ. આર. સુબ્રહ્મણ્યમ
ડૉ. એસ. આર. રાણા
ડૉ. આર.કે. કટવાલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
નીચે જણાવેલ સંરક્ષણ સંબંધીત વસ્તુઓ પૈકી કઈ વસ્તુઓ સ્વદેશમાં બનાવવામાં આવે છે ?

નાગ-એન્ટી ટેન્ક મિસાઈલ
રડાર ઇમેજિંગ સેટેલાઈટ
આપેલ તમામ
તેજસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP