વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ઇસરોએ હાલમાં હવામાંથી ઓક્સિજન લઈ બળતણ તરીકે ઉપયોગ કરી શકે તેવા કયા એન્જિનનું સફળ પરીક્ષણ કર્યું ?

સ્ક્રેમસેટ
સ્પેસ જેટ
સ્ક્રેમજેટ
સ્પેસ એક્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
નીચેના પૈકી ખરા વિધાનો પસંદ કરો.

આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
વર્તમાનમાં ભારતના મુખ્ય 20 શહેરોમાં ભારત સ્ટાન્ડર્ડ્સ નોર્મ્સ-4 લાગુ છે.
BS-4 એપ્રિલ,2017થી દેશભરમાં લાગુ થશે.
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
નીચે પૈકી કઈ જોડ ખોટી છે ?

કલ્પક્કમ-પરમાણુ ઊર્જા મથક-તમિલનાડુ
રાવતભાટા-પરમાણુ ઉર્જા મથક-રાજસ્થાન
કૈગા પરમાણુ ઊર્જા મથક-કર્ણાટક
કુડનકુલા-પરમાણુ ઊર્જા મથક-કર્ણાટક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
'અસ્ત્ર' વિશે ખરા વિધાનો ચકાસો.

આપેલ બંને
તેમાં BVRAAM(Beyond Visual Range Air to Air Missile) ટેકનોલોજી જોડેલી છે.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
અસ્ત્ર સુપરસોનિક મિસાઈલ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP