વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
નીચે જણાવેલ સંરક્ષણ સંબંધીત વસ્તુઓ પૈકી કઈ વસ્તુઓ સ્વદેશમાં બનાવવામાં આવે છે ?

આપેલ તમામ
તેજસ
રડાર ઇમેજિંગ સેટેલાઈટ
નાગ-એન્ટી ટેન્ક મિસાઈલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
સોળમી તથા સત્તરમી સદી દરમિયાન નીચેના પૈકી કયા પાકો વિદેશમાંથી ભારતમાં લવાયા હતા ?
i) તમાકુ
ii) કાજુ
iii) લવિંગ
iv) બટેટા

i, ii, iv
માત્ર ii
i & ii
i, ii, iii, iv

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
મિસાઈલ "ત્રિશૂલ''ના સંદર્ભે ખરાં વિધાનો પસંદ કરો.

આપેલ બંને
હવાથી હવામાં પ્રહાર કરનારી મિસાઈલ છે.
તેને ટૂંકાગાળાની પ્રહાર ક્ષમતા ધરાવતી મિસાઈલ ગણી શકાય.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP