વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ઈ-એચ. આર્મસ્ટ્રોંગ શાના માટે વિખ્યાત છે ?

ચંદ્ર પર પગ મુકનાર પ્રથમ વ્યક્તિ તરીકે
વાયરલેસ ટેકનોલોજીનો વિકાસ કરવા માટેનો પ્રથમ પ્રયાસ કર્યો હતો.
તેમણે લોન્ચ વ્હિકલ અંગે પ્રથમ પ્રયાસો કર્યા હતા.
ફ્રિકવન્સી મોડયુલેશન રેડિયોના શોધક તરીકે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
રડાર કયા પ્રકારના તરંગોનો ઉપયોગ કરે છે ?

આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
સોનિક તરંગો
અલ્ટ્રાસાઉન્ડ તરંગો
રેડિયો તરંગો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ એન્વાયરમેન્ટ સ્થાપવા માટે C-DAC એ એક વ્યાપક નિઃશુલ્ક અને ઓપન સોર્સ સ્યુટ વિકસાવ્યો છે જેનું નામ ___ છે.

બાદલ
મેઘરાજ
બરખા
મેઘદૂત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
K4 મિસાઈલના સફળ પરિક્ષણ બાદ જળમાંથી પરમાણુ આયુધ સંપન્ન મિસાઈલ પ્રક્ષેપિત કરવાની ક્ષમતા ધરાવતો ભારત વિશ્વનો કેટલામો દેશ બન્યો ?

ચોથો
છઠ્ઠો
ત્રીજો
પાંચમો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ડિજિટલ લોકર વિશે ખરા વિધાનો પસંદ કરો.

ડિજિટલ લોકર પહેલ હેઠળ પબ્લિક ક્લાઉડની સુવિધા આપવામાંમાં આવી રહી છે.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
આપેલ બંને
આ સુવિધા હેઠળ e-sign સુવિધા આપવામાં આવી રહી છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP