સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેનામાંથી સાચું / સાચા જોડકું / જોડકા પસંદ કરો.

આપેલ તમામ
ઈરુલા-તમિલનાડુ
બોન્ડા-ઓડિશા
કઠોડી-ગુજરાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
એમ.એસ. ગોપાલક્રિષ્નન નીચે દર્શાવેલ વાદ્યો પૈકી કયા વાદ્યના કલાકાર છે ?

બંસરી
વાયોલિન
સરોદ
તબલા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
IEC નું પૂરું નામ...

ઈન્ટિગ્રેટેડ એજ્યુકેશન કમિશન
ઇન્ફોર્મેશન એજ્યુકેશન કાઉન્સેલિંગ
ઈન્ટરમિટન્ટ એજ્યુકેશન કમિશન
ઈન્ફર્મેશન એજ્યુકેશન એન્ડ કોમ્યુનિકેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ રેડિયો સ્ટેશન કયા શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું ?

અમરેલી
રાજકોટ
અમદાવાદ
વડોદરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP