ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
શબ્દકોશના ક્રમ મુજબ સાચો ક્રમ કયો છે ?

ગુણાંક, ગોળાર્ધ, ગાંઠ, ગ્રંથ, ગ્રહ
ગ્રહ, ગ્રંથ, ગાંઠ, ગુણાંક, ગોળાર્ધ
ગાંઠ, ગુણાંક, ગોળાર્ધ, ગ્રહ, ગ્રંથ
ગાંઠ, ગુણાંક, ગોળાર્ધ, ગ્રંથ, ગ્રહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલા વાક્યમાં કયું વાક્ય ક્રિયાપદ વગરનું છે ?

દાઢીની દાઢી અને સાવરણીની સાવરણી
તે વ્યાકરણમાં નિષ્ણાત છે.
બધું ભગવાનનું ધાર્યું થાય છે.
ગિરનારનું ચઢાણ ઘણું જ મુશ્કેલ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘યાદ આવે છે તુજ મુખ સખી! આંગળી-હોઠ મૂક્યું! -અલંકાર ઓળખાવો.

શિખરિણી
પૃથ્વી
શાર્દૂલવિક્રીડિત
મંદાક્રાંતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP