ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
લગભગ તેઓ હમણાં નહીં આવે. - વાક્યમાં કયા પ્રકારનું ક્રિયાવિશેષણ નથી ?

નિષેધવાચક
અનિશ્ચયવાચક
આપેલ તમામ
સમયવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP