પર્યાવરણ (The environment)
પંજાબ અને હરિયાણામાં શિયાળાની મોસમમાં ખેડુતો જે પાકની વધેલી વસ્તુઓ બાળે છે અને દિલ્હીમાં પ્રદૂષણ થાય છે તે કયા પાકની વધેલી વસ્તુઓ છે ?

ચોખા અને ઘઉં
ચોખા અને રોકડિયા પાક
ચોખા
ઘઉં અને રોકડિયા પાક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
પારજાંબલી (UV) તરંગની શોધ કોણે કરી ?

પોલ વિલાર્ડ
વિલિયમ હર્ષલ
જોહન રીટર
વિક્ટર હેસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
કયા ટાઈગર રીઝર્વ માટે ભૂરસિંગ - ધી બારા સિંઘ (Bhoorsingh the Barasingha)ની માસ્કોટ તરીકે પસંદગી કરવામાં આવેલી છે ?

કાઝીરંગા
તાડોબા
કાન્હા ટાઈગર રિઝર્વ
ઈન્દ્રાવતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
ભારતમાં ઉપગ્રહના ફોટાઓનો ઉપયોગ કરી વનાવરણની પરિસ્થિતિઓનો અભ્યાસ દર બે વર્ષે કઈ સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવે છે ?

વન સંશોધન સંસ્થા
સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા
ઈન્ડિયન સ્પેસ રીસર્ચ ઓર્ગેનાઈઝેશન
ફોરેસ્ટ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP