ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
ગુજરાતી રંગભૂમિના પિતા તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે ?

કેખુશરુ કાબરાજી
રણછોડભાઈ ઉદયરામ
અમૃત કેશવ નાયક
પ્રવીણ જોશી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
‘તરસી માટી’ કયા સાહિત્યકારની આત્મકથા છે ?

ઉમાશંકર જોષી
ર્ડા.હરિવલ્લભ ભાયાણી
કવિ સુંદરમ્
મણિલાલ હ. પટેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP