ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
અલાઉદ્દીન ખીલજીની ગુજરાત પરની ચઢાઈનું વર્ણન કરતો ગ્રંથ કયો છે ?

કાન્હદડે પ્રબંધ
રેવંતગિરિ રાસુ
રણમલચરિત
સુરત સંગ્રામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
મુઘલ સમયમાં ગુજરાતમાં કયા પ્રકારનું સ્થાપત્ય બનવાનું શરૂ થયું ?

બિજાપુર શૈલી
જૌનપુર શૈલી
માળવા શૈલી
સરાઈ શૈલી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP