યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
શિશુ એટલે...

6 થી 12 મહિનાનું બાળક
0 થી 1 વર્ષનું બાળક
0 થી 6 મહિનાનું બાળક
આપેલ પૈકી કોઈ પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
વિચરતિ વિમુક્ત જાતિના મેઘાવી વિદ્યાર્થીઓ માટે કઈ યોજના અમલમાં છે ?

ટેલેન્ટ પૂલ યોજના
ટુનિકિટ
કન્યાઓને પોસ્ટ એસ.એસ.સી. શિષ્યવૃત્તિ
પ્રી એસ.એસ.સી. શિષ્યવૃત્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
2014માં આયુષ મંત્રાલય (Ministry of AYUSH)ની રચના ___ ના ક્ષેત્રમાં શિક્ષણ અને સંશોધન માટે થઈ હતી ?

યુનાની (Unani) અને કુદરતી ઉપચાર માત્ર
સિદ્ધ (Siddha) અને હોમિયોપેથી માત્ર
આયુર્વેદ અને યોગ માત્ર
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
શાળાએ જતા બાળકોને વીમા કવચ પૂરું પાડતી ગુજરાત સરકારની યોજના કઇ છે ?

જ્યોતિ દીપ
વિદ્યાદીપ
વીમા જીવન
શિક્ષણ દીપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ICDS યોજનામાં સૌથી પાયાનો કાર્યકર કોણ છે ?

ચાઈલ્ડ ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ ઓફિસર
આંગણવાડી સુપરવાઈઝર
તલાટી કમ મંત્રી
આંગણવાડી વર્કર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
મનરેગા બાબતે કયું વાક્ય / વાક્યો સાચા છે ?

યોજનાનો ખર્ચ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર વહેંચી લે છે.
આપેલ તમામ
આપેલ પૈકી કોઇ નહીં
નોંધાયેલ વ્યક્તિને ગ્રામપંચાયત જોબકાર્ડ આપે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP