યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
નીચેના પૈકી કઈ યોજનાનો ઉદ્દેશ ગરીબી રેખાથી ઉપરના બાંધકામ શ્રમિક પરિવારોને પાકા મકાનની સુવિધા પૂરી પાડવાનો છે ?

શ્રી નાનજી દેશમુખ આવાસ યોજના
મુખ્યમંત્રી આવાસ યોજના
ઇન્દિરા આવાસ યોજના
સરદાર પટેલ આવાસ યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
પ્રાથમિક શિક્ષણ અને શાળાની ગુણવત્તાનું ગ્રેડિંગ કરવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કયા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવે છે ?

સ્કૂલ ગ્રેડિંગ
શાળા પ્રવેશોત્સવ
ગુણોત્સવ
કન્યા કેળવણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
મૂળ ગુજરાતના વતની હોય તેવા ખેલાડીઓ માટે સરકારમાં થતી ગ્રુપ-સી ની કુલ ભરતીમાં લાયક કેટલા ટકા અનામત રાખવાનું નક્કી કરવામાં આવેલ છે ?

આવી કોઈ યોજના નથી
4%
3%
2%

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
1997-98ના વર્ષથી અમલમાં મૂકાયેલ 'ગુજરાત પેટર્ન' યોજના કોના વિકાસ માટે શરૂ કરવામાં આવી હતી ?

સામાજિક અને શૈક્ષણિક પછાત જાતિ માટે
અનુસૂચિત જનજાતિ માટે
વિચરતી અને વિમુક્ત જાતિઓ માટે
અનુસૂચિત જાતિ માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
મિશન બલમ સુખમ કાર્યક્રમ હેઠળ જિલ્લા કક્ષાએ કયું કેન્દ્ર ચાલે છે ?

બાલ શક્તિમ્ કેન્દ્ર
બાલ સેવા કેન્દ્ર
બાળ આરોગ્ય કેન્દ્ર
બાળ સંજીવની કેન્દ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવેલી "મિશન ઈન્દ્રધનુષ" યોજના નીચેના પૈકી કઈ બાબત અંગેની છે ?

સોલાર પ્રોજેક્ટ
પ્રાથમિક શિક્ષણ
રસીકરણ કાર્યક્રમ
નાના ઉદ્યોગોને મૂડી સહાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP