યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા શાળાના બાળકોમાં ફૂટબોલની રમતને પ્રોત્સાહન મળે તે હેતુથી કયા મિશનની શરૂઆત કરવામાં આવેલ છે ?

મિશન IX
મિશન XII
મિશન X
મિશન XI

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
નીચેનામાંથી ICDS યોજનાના લાભાર્થી કોણ નથી ?

3 થી 6 વર્ષના બાળકો
શાળાએ જતાં બાળકો
કિશોરીઓ
સગર્ભા માતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
દેશમાં જ્ઞાન ક્રાંતિ લાવવાના લક્ષ્યાંક સાથે પ્રબુદ્ધ સમાજની રચના માટે માહિતી અને સંદેશાવ્યવહાર પ્રોદ્યોગિકી (ICT) માળખું પૂરું પાડનાર ભારતમાં કઈ આઈટી (IT) પરિયોજના મુખ્ય છે ?

નેશનલ ઇન્ફોર્મેટિક્સ નેટવર્ક
નેશનલ નોલેજ નેટવર્ક
યુ.આઈ.ડી.એ.આઈ (UIDAI)
રાષ્ટ્રીય માધ્યમિક શિક્ષણ અભિયાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ચિરંજીવી યોજના 2006 હેઠળ કોને લાભ મળે છે ?

આપેલ તમામ
ગરીબી રેખા હેઠળ આવતી સગર્ભા સ્ત્રી
અનુસૂચિત જનજાતિની સગર્ભા સ્ત્રી
અનુસૂચિત જાતિની સગર્ભા સ્ત્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ગુજરાત સરકારશ્રી દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી દત્તોપંત ઠેંગડી કારીગર વ્યાજ સહાય યોજના અંતર્ગત લાભાર્થીને કેટલી રકમની મહત્તમ મર્યાદામાં મશીનરી અથવા વર્કિંગ કેપિટલ અથવા બંને માટે ધિરાણ મળી શકશે ?

રૂ. 1.00 લાખ
રૂ. 2.00 લાખ
રૂ. 1.50 લાખ
રૂ. 75 હજાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP