સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
તેજાબી વરસાદની ઘટના માટે કયો વાયુ કારણભૂત છે ?

કાર્બન ડાયોક્સાઇડ
સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ
હાઈડ્રોજન
કાર્બન મોનોક્સાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચે આપેલ જોડકાં પૈકી અયોગ્ય જોડકું શોધો.

કમ્પ્યુટર - ચાર્લ્સ બેબેઝ
માઈક્રોસ્કોપ - ઝેડ. જન્સેન
ટેલિગ્રાફ - ગેલેલિયો
સ્ટીમ એન્જિન - જેમ્સ વોટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP