રમત-ગમત (Sports)
નીચેના પૈકી કયો કપ / ટ્રોફી પોલો રમત સાથે સંકળાયેલ છે ?

દેવધર ટ્રોફી
ડેવિસ કપ
ચેમ્પિયન ટ્રોફી
રાધા મોહન કપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
'આગા ખાન કપ' કઈ રમત સાથે સંકળાયેલ છે ?

તીરંદાજી (Archery)
બેડમિન્ટન
હોકી
ઘોડેસવારી (Horse Riding)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
"લુગ" કઈ રમત છે ?

અશ્વદોડ
બરફના ટ્રેક પર સ્લેજ દોડાવવાની રમત
એક પ્રકારની તરણ સ્પર્ધા છે
હોકીની રમતનું બીજું નામ છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
સ્લેમ ડંક ફ્રી થ્રો, બોનસ, બ્લેક બોર્ડ શબ્દો કઈ રમત સાથે જોડાયેલ છે ?

ફૂટબોલ
બાસ્કેટબોલ
ટેનિસ
બેઝબોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
ગુજરાત સરકાર દ્ધારા આયોજિત ગુજરાત સ્કુલ અને કોલેજ સ્પોટ્ર્ર્ર્ર્સ લીગ 2017-18 અન્વયે રમાનાર રમતોમાં ઝોન લીગમાં પ્રથમ વિજેતા સ્કૂલ / કોલેજની ટીમને કેટલી રકમનો રોકડ પુરસ્કાર આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે ?

રૂ. 1,75,000
રૂ. 1,00,000
રૂ. 1,50,000
રૂ. 1,25,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP