રમત-ગમત (Sports)
ક્રિકેટના મેદાનમાં બે વિકેટ વચ્ચેનું અંતર પીચની લંબાઈ કેટલી હોવી જોઈએ ?

36 વાર
22 વાર
18 વાર
30 વાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
ગોળાફેંકમાં ડિસ્કોપર પદ્ધતિની ભેટ આપનાર ભારતીય ખેલાડીનું નામ શું છે ?

બહાદુર સિંઘ
એકેય નહીં
દારા સિંઘ
મિલ્કા સિંઘ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
અર્જુન એવોર્ડ પ્રાપ્ત કર્યો હોય તેવો પ્રથમ જીમ્નાસ્ટ કોલ હતા ?

બલરામ
મોન્ટુ દેવનાથ
શ્યામ લાલ
વિકાસ પાન્ડે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
ઈરાની કપ સ્પર્ધા કઈ ટીમો વચ્ચે રમાય છે ?

અંડર 19 વર્ષીય ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે
વિવિધ ઝોનની ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે
ભારતનાં વિવિધ રાજ્યોની ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે
રણજી ટ્રોફી ચેમ્પિયન અને રેસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા વચ્ચે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP