મહત્વના દિવસો (Important Days)
ગુજરાત રાજ્યમાં વિશ્વ રંગભૂમિ દિનની ઉજવણી અંતર્ગત નાટ્યપ્રવૃત્તિના વિકાસ માટે પ્રતિવર્ષ નાટય ક્ષેત્રના ઘડવૈયા શ્રી જયશંકર સુંદરીના નામે રાજ્ય બહારની રાષ્ટ્રકક્ષાની નામાંકિત નાટ્ય સંસ્થાઓ દ્વારા નાટ્ય પ્રયોગ યોજવામાં આવે છે. આ મહોત્સવ કઈ તારીખના રોજ યોજવામાં આવે છે ?

14 ફેબ્રુઆરી
28 એપ્રિલ
22 ડિસેમ્બર
27 માર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
આંતરરાષ્ટ્રીય થીએટર દિવસ (World Theaire Day) કયારે ઉજવવામાં આવે છે ?

23, સપ્ટેમ્બર
27, માર્ચ
8, ડિસેમ્બર
9, જાન્યુઆરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
રાષ્ટ્રીય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ દિવસ (National Pollution Control Day) ક્યારે મનાવવામાં આવે છે ?

ડિસેમ્બર, 2
નવેમ્બર, 30
ડિસેમ્બર, 3
ડિસેમ્બર, 1

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
તારીખ અને તેના સંબંધમાં ઉજવાતા દિવસના જોડકામાંથી કયું જોડકું સાચું છે ?

18 એપ્રિલ : વિશ્વ વન દિવસ
21 માર્ચ : વિશ્વ જલસ્ત્રોત દિવસ
3 મે : વિશ્વ પૃથ્વી દિવસ
14 ડિસેમ્બર : ઊર્જા સંરક્ષણ દિવસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP