મહત્વના દિવસો (Important Days)
નીચે દર્શાવેલ જોડકાં પૈકી અયોગ્ય જોડ પસંદ કરો.

National Science Day - 28 February
World Environment Day - 5 September
National Energy Conservation Day - 14 December
World Diabetes Day - 14 November

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
ગુજરાત રાજ્યના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા નેશનલ વોલન્ટરી બ્લડ ડોનેશન ડે ની ઉજવણી કયા દિવસે કરવામાં આવે છે ?

11, જુલાઈ
12, ડિસેમ્બર
31, માર્ચ
1, ઓકટોબર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
ગુજરાત રાજ્યના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા વિશ્વ દ્રષ્ટિ દિનની ઉજવણી કયા દિવસે કરવામાં આવે છે ?

12, ઓકટોબર
14, ડિસેમ્બર
11, નવેમ્બર
5, સપ્ટેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
જીવદયાના મહાન ઉદ્દેશ્ય સાથે વિશ્વભરમાં ઉજવાતો ‘વર્લ્ડ એનિમલ વેલ્ફેર ડે' કયા દિવસે મનાવવામાં આવે છે ?

14, ડિસેમ્બર
4, ઓકટોબર
14, નવેમ્બર
4, સપ્ટેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
ગરીબી એ આપણા સમાજ માટે અભિશાપ છે. વિશ્વસ્તરે ગરીબી નાબુદી માટેના અનેકવિધ પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ગરીબી નિવારણ દિવસ કઈ તારીખે મનાવવામાં આવે છે ?

22 ડિસેમ્બર
17 નવેમ્બર
22 સપ્ટેમ્બર
17 ઓક્ટોબર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP