મહત્વના દિવસો (Important Days)
વ્યક્તિની તંદુરસ્તી જાળવી રાખવા માટે યોગા એક અનોખી શારીરિક સાધના છે. આ અંતર્ગત આંતર રાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ કઈ તારીખે મનાવવામાં આવે છે ?

19 સપ્ટેમ્બર
22 સપ્ટેમ્બર
21મી જૂન
12મી જૂન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
વિશ્વભરમાં પ્રતિવર્ષ 5 મી જુન દિવસ કયા હેતુસર ઉજવવામાં આવે છે ?

વિશ્વ પશુપાલન દિવસ
આંતરરાષ્ટ્રીય મજુર દિવસ
વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ
વિશ્વ શાંતિ દિવસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP